Revize elektro a hromosvodů


Revize elektrického zařízení do 1000 V:



Revize ochrany před bleskem u hromosvodů (LPS - Lightning Protection Systems):



Revize elektrických spotřebičů:



Zkoušky elektrických zařízení strojů: